Önkormányzat

A helyi önkormányzás a helyi közügyek önálló, demokratikus intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása. Az önkormányzat a közügyek intézése során kötelező, és önként vállalt feladatokat lát el. A kötelező feladatok ellátásáról való gondoskodás minden önkormányzat elemi kötelessége, nagyságától, teherbíró képességétől függetlenül. Ez nem azt jelenti, hogy valamennyi önkormányzatnak saját intézmény-hálózattal kell rendelkeznie, hanem azt, hogy minden önkormányzatnak gondoskodnia kell arról, hogy lakosai ezekhez a szolgáltatásokhoz hozzájussanak.
A helyi önkormányzatok meglehetősen széleskörű autonómiával rendelkeznek. Saját tevékenységi kereteiken belül önállóan szabályoznak és igazgatnak. Gyakorolják a tulajdonost megillető jogokat, saját bevételre jogosultak, továbbá állami támogatásban részesülnek, megállapítják a helyi adók fajtáit és mértékét. További lényeges elemei az autonómiának, hogy önállóan alakítják ki a szervezetét és működési rendjüket.

Képviselő-testület

A képviselő-testület a község lakosaiból közvetlenül választott testület. A képviselő testület tagkait négy évre választják.

Községünk képviselő-testületének tagjai:

BALOGH Sándor
BRUŇANSKÝ Anton
DOBOS Roland
HABURČÁK Judit
Ing. MOLNÁR László
Ing. TAMÓK Gyula
VARGA Norbert

Községi hivatal

A községi hivatal az önkormányzat és a polgármester végrehajtó szerve. Garantálja az önkormányzat és a polgármester szervezési és adminisztrációs tevékenységét, levelezését, szakanyagokat és más írásos anyagokat készít elő az önkormányzati testület, a községi tanács és bizottségok üléseire. Kidolgozza írásban a polgármester minden határozatát, végrehajtja a döntéseket és az önkormányzat és a polgármester határozxati döntéseit.
Bővebben itt...

Figyelem

 

 

“A büncselekmények megelőzésének növelése Abarán – kamerarendszer kiépítése”

A résazletek szlovák nyelven
itt olvashatóak....

Nagyráska, Abara - Szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító

A 4907.5060038JDU számú szerződés alapján készül el az Abarát nagyráskával összekötő főszennyvízcsatorna.

Az egész végrehajtási tervet itt olvashatják (szlovák nyelven)....

image

A közvilágítás korszerűsítése

A falu sikeres pályázat keretén belül elkezdte a közvilágítás felújítását és modernizációját. A felújítást itt lehet nyomon követni (szlovák nyelven). Tovább itt....

Kapufeljáró

A templom melletti "Ráski utcában" 2013. 07. 22-én elkezdtük a kapufeljáratok felújítását. A felújítás menetát itt követhetik figyelemmel. Tovább itt....

Všetky dokumenty je možné použiť so súhlasom autora