Zmluvy za aktuálny rok

Dohoda č.3/2017/§54 - 17. 03. 2017 predmetom dohody je poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta - Úrad práce, socialných vecí a rodiny Mhalovce

Dohoda č.17/42/01277 - 17. 03. 2017 predmetom dohody je pomoc v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Úrad práce, socialných vecí a rodiny Mhalovce

Zmluva o dotácie 1712/2017 - 08. 03. 2017 predmetom zmluvy je zvýšenie prevencie kriminality v obci Oborín - vybudovanie kamerového systému - Ministerstvo vnútra SR - OÚ Košice.

Dodatok č.1. k zmluve 397/2015 - 22. 02. 2017 predmetom dodatku je zmena príspevku na činnosť správcu IS DCOM - Datacentrum elektronizácie územnej správy Slovenska.

Zmluva o dielo č. 101/2017 - 08. 02. 2017 predmetom zmluvy je projektová činnosť pre "Polyfunkčný objekt Oborín - Zateplenie, Kucany - Aprox invest s. r. o.

Zmluva o dielo č. 6/2017 - 05. 02. 2017 predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky k 31.12.2015 - Ing. Molnárová

Zmluva o dotácie č. 1/2017 - 04. 01. 2017 predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie na činnosť futbalového klubu

Archív zmluv a faktúr

Rok 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Do pozornosti

 

 

Veľké Raškovce, Oborín -Kanalizácia a ČOV

Na základe podpísanej zmluvy č. 4907.5060038JDU bude realizovaná práca na vybudovanie kanalizačného prepojenia obcí Veľké Raškovce a Oborín. Popis projektu čítajte tu....

Verejná súťaž

súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s § 281 a násl. Obchodného zákonníka vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž Čítajte tu....

Verejná súťaž

súlade s § 9a ods. 1 písm. a) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a s § 281 a násl. Obchodného zákonníka vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž Čítajte tu....

image

Obnova verejného osvetlenia

Obec si zhájil rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia. Priebeh zákazky môžete sledovať ďalej. Čítajte tu....

Vjazd do dvorov

Na ulici "Raškovská" pod kostolom dňa 22.07.2013 boli zahájené stavebné práce na vyhotovenie vjazdov do dvorov. Priebeh prác môžete sledovať tu. Čítajte tu....

Všetky dokumenty je možné použiť so súhlasom autora